Quyết định về việc miễn giảm học phí, hỗ trợ chí phí học tập, trợ cấp xã hội cho sinh viên chính quy học kỳ I năm học 2020-2021

Quyết định 981-QĐ-ĐHĐL

Quyết định 983-QĐ-ĐHĐL

Quyết định 984-QĐ-ĐHĐL

Quyết định 985-QĐ-ĐHĐL

Khoa CNTT.