Sinh viên Khoa CNTT – Trường Đại học Đà Lạt đạt giải đồng cuộc thi APCJ Cisco NetAcad Riders 2023

APJC NetAcad Riders là cuộc thi do học viện mạng Cisco tổ chức thường niên dành cho các học viên chương trình Học viện mạng Cisco. Cuộc thi là sân chơi giúp gắn kết các học viên, khuyến khích tinh thần học tập, nghiên cứu của sinh viên và tìm kiếm tài năng công nghệ thông tin. Tại mỗi vòng thi, thí sinh phải vượt qua hàng loạt bài kiểm tra trực tuyến và các hoạt động mô phỏng Cisco Packet Tracer. Cuộc thi năm 2023 có sự tham gia của các quốc gia bao gồm: Việt Nam, Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,… Trong đó, đội tuyển Trường Đại học Đà Lạt có 5 học viên tham dự.

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2023, các học viên đã tập trung tại phòng Lab TV2 của Trung tâm CNTT để tham dự cuộc thi với kết quả là 2 giải đồng thuộc về bạn Lê Duy Phúc – CTK44 và bạn Đinh Lê Quang Nguyên – CTK45B.

Chúc mừng các bạn và chúc mừng khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà Lạt.

Một số hình ảnh của cuộc thi: