Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS

Thực hiện kế hoạch 724/KH-ĐHĐL ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Trường Đai học Đà Lạt v/v xây dựng và triển khai sử dụng học liệu điện tử cho các học phần trên hệ thống quản lý học tập (LMS) của Trường trong năm học 2021-2022, Trung tâm CNTT đã kết hợp với Khoa CNTT tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) cho cán bộ, giảng viên toàn trường vào các ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 năm 2021 dưới hình thức trực tuyến.

Tham dự khóa tập huấn có TS. Mai Minh Nhật, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt; TS. Trần Hữu Duy, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo; ThS. Trần Thống, Giám đốc TT CNTT cùng các cán bộ giảng viên Trường Đại học Đà Lạt.

Trong quá trình tập huấn, các cán bộ, giảng viên của trường được giới thiệu về tầm quan trọng của hệ thống quản lý học tập LMS trong giảng dạy trực tuyến cũng như kết hợp với hình thức giảng dạy trực tiếp trên lớp. Các giảng viên được hướng dẫn cách thức chi tiết để sử dụng hệ thống LMS trong việc tạo ra các khóa học cũng như quản lý, sử dụng các hoạt động giảng dạy, đánh giá, điểm danh… của lớp học.

Sau khi kết thúc tập huấn, các cán bộ giảng viên tham gia tập huấn được yêu cầu hoàn thành một bài thu hoạch tạo một khóa học mẫu với đầy đủ các chức năng và hoạt động cần thiết, đảm bảo cho việc tạo khóa học theo đúng tiêu chuẩn trên hệ thống LMS nhằm phục vụ việc giảng dạy giảng dạy của mình cũng như công tác quản lý của các đơn vị liên quan.

Một số hình ảnh tập huấn trực tuyến: