Thông báo giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020 về việc xét học bổng cho cho sinh viên

Căn cứ theo Thông báo giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020 về việc xét học bổng cho cho sinh viên vượt khó học giỏi (tham gia Học bổng Nghị lực); Sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học (tham gia Hạng mục Triển vọng): 

 

HẠNG MỤC TRIỂN VỌNG

(10 triệu đồng/ Sinh viên)

Đồng hành cùng các bạn sinh viên học lực xuất sắc và có triển vọng trong nghiên cứu khoa học.

 

HỌC BỔNG NGHỊ LỰC

(10 triệu đồng/ Sinh viên)

Trao tặng Học bổng & đồng hành cùng các bạn sinh viên vượt khó học giỏi.

 

Sinh viên nhận Giải thưởng – Học bổng KOVA, ngoài giá trị Giải thưởng, các bạn còn được nhận thêm những giá trị khác:

·  Đào tạo kỹ năng mềm

·  Tham quan, trải nghiệm

·  Được truyền cảm hứng, nuôi dưỡng động lực

·  Tham gia vào cộng đồng KOVA Prize

                 ·  Có cơ hội được những thêm những hỗ trợ khác từ Sơn KOVA,… (tùy theo từng trường hợp)     
 
Sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển tại Văn phòng Khoa đến hết ngày 10/7/2019. Các khoa gửi hồ sơ về Phòng Chính trị và CTSV ngày 13/7/2019.

File đính kèm:

1. TB-GTKV-09.20100 – Thong tin phat dong Giai thuong KOVA den Nha truong (NL+TV).pdf

2. KP18 – Phat dong – Thong tin chung ve Giai thuong KOVA

3. KP18 – MAU DANG KY HOC BONG NGHI LUC

4. KP18 – MAU DANG KY HANG MUC TRIEN VONG