Thông báo nhận bằng tốt nghiệp ĐH- đợt tốt nghiệp tháng 9/2019

File danh sách sinh viên tốt nghiệp: 2019.10.30_631-QD-DHDL_v.v_cong_nhan_TNDH&CD_he_CQ_dot_thang_09.2019.xlsx