Thông báo tuyển dụng nhân viên IT của ngân hàng Agribank Lâm Đồng

1. Số lượng: 02 nhân sự

2. Yêu cầu: tốt nghiệp CNTT hoặc sinh viên năm cuối ngành CNTT, có khả năng lập trình web

3. Thông tin liên hệ: Thầy Trần Thống,  email: thongt@dlu.edu.vn.