Thông báo tuyển sinh viên thực tập của Cisco

Cisco đang tuyển sinh viên thực tập làm việc tại văn phòng Hà Nội trong 6 đến 12 tháng.

Hạn nộp hồ sơ là ngày 14/9/2018.

Thông tin chi tiết mời tham khảo tại: https://jobs.cisco.com/jobs/ProjectDetail/Network-Engineer-Intern-Vietnam/1232815