Thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 3 (tháng 6/2019) của TMA Solutions chi nhánh Bình Định