Thông báo tuyển thực tập sinh của Công ty TMA Solutions (Industry Internship) – Chi nhánh Bình Định

Thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 09/2020. Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA – Chnhánh Bình Định, vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ email intern-binhdinh@tma.com.vn trước ngày 14/8/2020