Thông báo tuyển và đào tạo nhân viên Kiểm Thử Phần Mềm của công ty Titan

Công ty Titan đang có nhu cầu đào tạo và tuyển dụng các em sinh viên đã và sắp ra trường ở Đà Lạt về ngành kiểm thử phần mềm (QC). 

Số lượng: 05 (không cần kinh nghiệm, kiến thức QC). 

Các em sẽ được nhân viên có kinh nghiệm của công ty đào tạo kiến thức và qui trình làm việc trong ngành QC. 

Nếu các em sinh viên muốn tham gia chương trình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo email le.phan@titancorpvn.com hoặc recruitment@titancorpvn.com