Thông báo v.v Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH sinh viên 2017

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC ĐÀ LAT          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN           Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

                 ________                                                   _______

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

( V/v Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH sinh viên 2017)

  1. Thời gian: 16h30  thứ sáu, ngày 14/04/2017
  2. Địa điểm:  phòng A21.3
  3. Đề tài:
  • Tên đề tài: Xây dựng hệ thống thực hành cho sinh viên sử dụng công nghệ điện toán đám mây

    Sv thực hiện: Nguyễn Hoài Hương Giang (1310196), Nguyễn Văn Cương (1310185)

    Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phạm Duy Lộc

  • Tên đề tài: Thuật ngữ chuyên ngành Công nghệ Thông tin

  Sv thực hiện: Đinh Tiến Giỏi (1312635), Nguyễn Quốc Thắng (1312659), Trần Ngọc Phước (1310240)

  Giáo viên hướng dẫn: CN. Lê Gia Công

  Kính mời thầy cô và sinh viên quan tâm tham dự.

                                                       Khoa Công nghệ Thông tin