Thông báo v.v kiểm tra tiến độ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC ĐÀ LAT           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN             Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

                 ________                                                  _______

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

( V/v Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH sinh viên năm 2018)

  1. Thời gian: 16h30  thứ ba, ngày 17/04/2018
  2. Địa điểm:  phòng A27.4
  3. Đề tài:
  • Tên đề tài: Ứng dụng Internet of things xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý nhà kính

    Sv thực hiện: Võ Xuân Phong (1410349), Nguyễn Thanh Tùng (1410183)

    Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Ngô Như Khánh

  • Tên đề tài: Nhận dạng danh thiếp tiếng Việt trên Android

Sv thực hiện: Nguyễn Tấn Đạt (1312635), Đỗ Phạm Thành Hương (1413031)

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Thái Duy Quý, ThS. Trần Nhật Quang.

  Kính mời thầy cô và sinh viên quan tâm tham dự.

 Khoa Công nghệ Thông tin