Thông báo v.v nhận học bổng Fujinet

* Danh sách sinh viên nhận học bổng Fujinet Systems JSC:

 MSSVHọTênLớp
1610227Phan TrungTínhCTK40
1610234Đặng PhươngTrungCTK40
1410272Nguyễn TấnĐạtCTK38
1410183Nguyễn ThanhTùngCTK38
1410349Võ XuânPhongCTK38

Sinh viên có tên nhận học bổng lúc 14h-16h30 ngày 22/12/2017 tại phòng hội thảo Trung tâm Thông tin thư viện- Đại học Đà Lạt. 

Khoa CNTT