Thông báo v.v Nộp hồ sơ dự tuyển học bổng ADF

Căn cứ tinh thần thông báo của học bổng ADF, Phòng Công tác sinh viên  thông báo cho các sinh viên (ds kèm theo) nộp hồ sơ dự tuyển xét học bổng ADF  cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Trước 8h00 ngày 06/09/2019 tại Văn phòng Khoa

2. Hồ sơ gồm có: 

(1) Đơn xin học bổng (mẫu đính kèm)

(2) Lý lịch gia đình (mẫu lý lịch sinh viên có xác nhận địa phương theo mẫu đính kèm).

(3) Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn/hộ nghèo/cận nghèo (nếu có).

(4) Giấy chứng nhận về việc tham gia các hoạt động xã hội (nếu có).

File đính kèm:

(1) Mau phieu dang ky hoc bong_ADF

(2) So Yeu Ly Lch Sinh Vien

ADF_DS GUI VE KHOA