Thông báo V/v Thay đổi số điện thoại của văn phòng khoa Công nghệ Thông tin

         Khoa Công nghệ Thông tin xin thông báo thay đổi số điện thoại của văn phòng khoa, cụ thể như sau :

Điện thoại liên lạc:                0911.843962  

Địa chỉ văn phòng:                Tầng 2 – Tòa nhà A7 – Số 1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8- TP. Đà Lạt.

          Trân trọng thông báo./.

                                                                                 Khoa CNTT.