Thông báo v.v thực tập nghề nghiệp của lớp CTK37 (được cập nhật thường xuyên)

THÔNG BÁO

Kế hoạch thực tập nghề nghiệp của lớp CTK37 đã đăng trên web khoa. Hiện nay, 02 công ty là FPT và TDA có thời gian thực tập sớm hơn so với kế hoạch chung của khoa. Các bạn sinh viên lưu ý nhé. File đính kèm là thông tin địa chỉ, thời gian thực tập và giáo viên hướng dẫn thực tập. 

1. Thực tập tại FPT Đà Nẵng: FPT

2. Thực tập tại TDA Solutions: TDA3 . 07 bạn sinh viên chuyển nơi thực tập từ TMA sang TDA sẽ thực tập từ 7h30 ngày 6/7/2017. 

3. Thực tập tại VNPT Lâm Đồng: VNPT

4. Thực tập tại các đơn vị CNTT khác: Khac

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên, giấy giới thiệu để trình diện công ty thực tập. Giấy giới thiệu sinh viên đến văn phòng khoa để nhận theo kế hoạch.
             Thông báo này sẽ được cập nhật thường xuyên. 

Khoa CNTT.