Thông báo v.v Tổ chức Buổi giới thiệu chuyên ngành và thực hiện đăng ký chuyên ngành đối với khóa 45

 1. Buổi giới thiệu chuyên ngành:
 • Thời gian: 15h30’ chiều thứ ba, 11/4/2023
 • Địa điểm: phòng A27.3
 • Đối tượng tham dự: toàn thể sinh viên K45- khoa CNTT.
 • Trình bày: TS. Nguyễn Thị Lương, ThS. Phan Thị Thanh Nga, ThS. Vũ Minh Quan.
 1. Thực hiện đăng ký chuyên ngành:
 • Thời gian đăng ký:
  • Lớp CTK45A: 7h-10h30’ thứ tư, ngày 19/4/2023.
  • Lớp CTK45B: 7h-10h30’ thứ năm, ngày 20/4/2023.
 • Địa điểm đăng ký: văn phòng khoa CNTT. Sinh viên mang theo thẻ sinh viên để đăng ký, không đăng ký hộ.
 • Chuyên ngành: có ba chuyên ngành để sinh viên chọn
  • Mạng máy tính.
  • Kỹ thuật phần mềm.
  • Khoa học dữ liệu.
 • Sau thời gian đăng ký nói trên, khoa sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp đăng ký trễ nào.

Lưu ý: 

 • Sinh viên sau khi đăng ký chuyên ngành, sẽ không được điều chỉnh, vì vậy, các bạn suy nghĩ thật kỹ trước khi đăng ký.
 • Sinh viên tham khảo chương trình đào tạo của 03 chuyên ngành tại web khoa cntt.dlu.edu.vn, mục Đào tạo/ Chương trình đào tạo/ Chương trình CDIO K44.

Sinh viên cần thông tin tư vấn thêm về chuyên ngành (ngoài buổi giới thiệu trên), có thể liên hệ giáo viên chủ nhiệm.

Khoa CNTT