Thông báo về việc dự tuyển học bổng KOVA lần thứ 16

Căn cứ theo Thông báo giải thưởng KOVA lần thứ 16 ngày 23/4/2018 về việc xét học bổng cho cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi (tham gia Học bổng Nghị lực); Sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học (tham gia Hạng mục Triển vọng), Sinh viên nào đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 31/5/2018.