Thông báo về việc dự tuyển học bổng KOVA lần thứ 20 năm 2022

Lưu ý: Sinh viên đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển tại Văn phòng Khoa. Các khoa gửi hồ sơ về Phòng Chính trị và CTSV trước 15h00 ngày 13/7/2022

2. Thong tin chung Giai thuong KOVA lan thu 20.pdf

4. Mau dang ky Hoc bong Nghi luc.docx