Thông tin dành cho tân sinh viên K47

A. Quy chế – Quy định:

Quy định dành cho sinh viên khoa Công nghệ Thông tin- Đại học Đà Lạt:

https://cntt.dlu.edu.vn/quy-dinh-danh-cho-sinh-vien-dai-hoc-da-lat/

B. Kế hoạch giảng dạy:

Kế hoạch giảng dạy năm 2023-2024 của khoa CNTT.

– Sinh viên K47 tham gia tuần định hướng và tuần sinh hoạt công dân đầu khóa từ ngày 11/9-17/9/2023.

– Sinh viên K47 bắt đầu học từ ngày 18/09/2023.

– Sinh viên xem thời khóa biểu: qlgd.dlu.edu.vn, chọn lớp CTK47 (Thời khóa biểu sẽ được cập nhật sau).

C. Lớp sinh viên:

– Mã lớp: CTK47

– Giáo viên chủ nhiệm: ThS.Đỗ Văn Khoa, email: khoadv@dlu.edu.vn

– Nhóm lớp tại Zalo: nhấn vào đây để quét mã tham gia.

D. Thông tin khác:

– Giờ học: từ 7h30 (đối với tiết 1), từ 13h (đối với tiết 7), và từ 16h45 (đối với tiết 11)

– Mỗi tiết học: 50 phút.

– Văn phòng khoa: Tầng 2- Nhà A7- Trường ĐHĐL; Email: it@dlu.edu.vn; Điện thoại: 02633. 552540

– Cổng thông tin sinh viên: online.dlu.edu.vn

Tại cổng thông tin này, sinh viên có thể thực hiện các chức năng sau:

  • Cập nhật thông tin cá nhân
  • Đăng ký học phần
  • Xem thông tin học tập (thời khóa biểu, điểm …)
  • Đánh giá rèn luyện.
  • Xin giấy xác nhận sinh viên (như tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, vay vốn ngân hàng)

E. Bản đồ nội bộ trường ĐHĐL:

Khoa CNTT.