Thông tin tuyển dụng của công ty cổ phần Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt

Công việc: nhân viên IT
Số lượng: 02.
Liên hệ: 01659.467.464 – Lê Thị Hồng Nhung.