Thông tin tuyển dụng của công ty Renesas Việt Nam

Renesas Design Vietnam Co., Ltd. (Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) tuyển dụng:

 – Vị trí: 50 Kỹ sư Thiết kế Phần Cứng & 35 Kỹ sư Thiết kế Phần mềm

– Mô tả công việc: tham khảo tại http://vietnam.renesas.com/careers/career-opportunities/#fresh-graduates

– Đối tượng: Sinh viên đại học tốt nghiệp từ năm 2016 đến tháng 9/2017 thuộc các ngành Điện Tử, Viễn Thông, Tự Động Hóa, Cơ Điện Tử, Vật Lý, Toán – Tin, Công Nghệ Thông Tin, Khoa Học Máy Tính, Kỹ Thuật Máy Tính, Công Nghệ Phần Mềm, …

– Đăng thi thi tuyển: https://goo.gl/forms/EVlxzb3Hzsy4TgMp2 

hoặc http://vietnam.renesas.com/careers/career-opportunities/#fresh-graduates hoặc https://www.facebook.com/RenesasDesignVietnam/ hoặc jobs@rvc.renesas.com

– Lịch thi dự kiến tại TP.HCM: 22/4/2017 hoặc 23/04/2017 hoặc 12/05/2017 hoặc 13/05/2017

– Phỏng vấn tại TP.HCM: Tháng 4-5/2017

– Ngày làm việc: Tháng 6 hoặc tháng 9/2017

– Địa điểm làm việc: Văn phòng Công ty Renesas Việt Nam, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh