Thư chúc mừng tân kỹ sư Công nghệ Thông tin khóa 36

BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

CHÚC MỪNG CÁC TÂN KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 36

TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 THÁNG 1/2017

Khoa CNTT