Thư chúc mừng tân kỹ sư Công nghệ Thông tin khóa 37

BAN CHỦ NHIỆM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
CHÚC MỪNG CÁC TÂN KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 37 TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 THÁNG 1/2018

 Ban chủ nhiệm khoa CNTT.