Thư ngỏ về việc Phát động phong trào quyên góp và trao tặng sách cho Thư viện trường học vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng