TMA Solutions chi nhánh Bình Định tuyển thực tập sinh tháng 3/2019 – Đại học Đà Lạt

Trung tâm Phát Triển Sinh Viên của TMA Solutions chi nhánh Bình Định thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 2 (tháng 3/2019). Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA , vui lòng nộp hồ sơ về địa chỉ email: intern-binhdinh@tma.com.vn trước ngày 8/3/2019.