Tuổi trẻ Khoa Công nghệ Thông tin ra quân “Vì DLU Xanh hơn – Sạch hơn – Đẹp hơn”

👉Sáng ngày 17/12/2023, Tuổi trẻ Khoa Công nghệ Thông tin đã ra quân “Vì DLU Xanh hơn – Sạch hơn – Đẹp hơn” tại giảng đường A31 và chỉnh trang lại phòng A8.2 🏡♻️

Chương trình “Vì DLU Xanh hơn –  Sạch hơn – Đẹp hơn” đã được tuổi trẻ Nhà Trường phát động trong những năm qua. Chương trình đã trở thành hoạt động thường niên của tuổi trẻ các đơn vị trong trường. Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền đến từng đoàn viên sinh viên về ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan.