Tuyển dụng của TMA Foundation Training (quý II năm 2017)

Hiện tại dự án TMA Foundation Training – TFT ( dành cho SV mới ra trường, không yêu cầu kinh nghiệm và yêu thích công việc lập trình) đang tuyển dụng Lập trình viên nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của dự án. Qua đó, hỗ trợ cho sinh viên mới ra trường có việc làm ổn định.
Poster tuyển dụng Quý II-2017 của TFT: