Tuyển dụng sinh viên ĐH Đà Lạt cho vị trí IT Graduate (công ty DEK Technologies VN)

Sinh viên đăng ký để phỏng vấn, gửi email đăng ký về cô Thy (thylu@dlu.edu.vn), trong đó gửi thông tin cá nhân gồm họ tên, điện thoại, email để liên lạc. Thời hạn đăng ký: từ nay đến hết ngày 2/12/2018.

Khoa CNTT.