Vinh danh sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020

Ngày 7/7, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức lễ vinh danh sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2020. Có 21 đề tài của 74 tác giả là sinh viên được vinh danh và trao giải thưởng trong chương trình này.

Đề tài “Xây dựng ứng dụng truy xuất nguồn gốc nông sản dựa trên công nghệ blockchain” của nhóm sinh viên La Quốc Thắng, Trần Trọng Hiệp, Nguyễn Thành Quốc, lớp CTK40 khoa Công nghệ Thông tin vinh dự là một trong 6 đề tài được trao giải nhất.

Trao giải cho nhóm tác giả của đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020. (Ảnh: Đoàn trường) 

Chúc mừng nhóm thực hiện đề tài và khoa Công nghệ Thông tin- ĐHĐL!