Webinar cơ hội nghề nghiệp của HCL

Mời các bạn sinh viên tham dự buổi hội thảo định hướng nghề nghiệp và tuyển dụng của HCL Việt Nam:

1. Thời gian: 9h00 ngày chủ nhật, 08/05/2022

2. Nội dung chương trình: